Skip to main content

Monterade skanners

UTRUSTNING

MONTERADE SKANNERS

Användningsområdet för fast monterade skanningslösningar är stort, och används i en mängd olika branscher. Möjligheterna att förbättra processer som innehåller spårbarhet, noggrannhet eller flöden av varor är stora - och med stationära läsare behöver inte din personal övervaka processerna. Du kan förbättra dina processer på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

IMPROVE Technology är återförsäljare för Datalogic's stationära skanners, och hjälper dig att hitta en lösning vare sig du behöver 1D- eller 2D- streckkoder, Direct Part Marking (DPM) eller Digimarc™-förpackningar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

EFFEKTIVISERING FÖR TRUCKFÖRARE

Idag monterar IMPROVE Technology läsare på transportbanor och kan täcka av alla sidor på kolli, där streckkoder kan vara applicerade. På truckar sätter vi läsarna på gafflarna, de läser både kollimärkning i farten och stallagets kod på platsen. Allt styrs med knapptryckning inifrån hytten.

 

Vi effektiviserar även packbänkar med fastmonterade läsare över arbetsytan, denna installation skapar förutsättningar för operatörer att arbeta med båda händerna fria – ”handsfree”.