Skip to main content

Mobilitet, information och kommunikation

MOBILITET

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Idag finns ett växande behov av information och en obruten kommunikationskedja mellan personer och system. När beslut fattas i farten finns det risk för fel, om inte informationen är uppdaterad och korrekt. Det kan vara en kund som inte ser att du faktiskt har en produkt tillgänglig till försäljning eller ett faktureringsunderlag som saknar reservdel som skulle debiterats.

Konsekvensen kan bli en missad fakturering, extra arbetstimmar i administrationen, en missad försäljning, en missnöjd kund eller kanske i värsta fall - en förlorad kund. Vad konsekvenserna blir hos er vet ni bäst själva och i de flesta fall kan man faktiskt sätta ett värde på dem.

Så jobbar vi

MOBILITET

01 Exempel

Lager

 • Godsmottagning
 • Inventering
 • Orderplock
 • Dokumentutskrift
02 Exempel

Fältservice

 • Tidsredovisning
 • Leverans
 • Enhetsidentifiering
 • Signering
03 Exempel

Industri

 • Recept
 • Inventering
 • Registrering
 • Leverans
04 Exempel

Andra tjänster

 • Hotell & Restaurang
 • Kontor,
 • Fastighetsskötsel
 • Förrådshantering
MOBILITET

ATT ARBETA DÄR MAN ÄR

Det låter så självklart men många gånger finns inte möjligheten att utföra hela uppdrag på plats. Vi antecknar på papper eller skriver i dokument på dator. På IMPROVE Technology tycker vi att det är rimligt att dina medarbetare skall ha möjlighet att få kompletta arbetsbeskrivningar och uppgifter, samt att kunna registrera vad de gör, när de gör det. Likaså att de får stöd att verifiera att det är rätt produkter eller reservdelar som de hanterar.

Genom att använda mobila gränssnitt blir det här verklighet oavsett om du är on- eller offline för stunden. Vi berättar gärna hur det här blir verklighet utan stora tunga investeringar och långa utvecklingsprojekt.

 

73
Nöjda kunder
15
Mobila projekt
Molntjänst

Molntjänst

Vår mobilitetsplattform ligger i molnet. Det finns inget behov av servrar, eller underhåll på plats hos kund.

Integrerat eller fristående

Integrerat eller fristående

Beroende på vilket behov ditt bolag har just nu, kan du alltid välja att integrera mot ett överordnat system eller att köra fristående med en egen databas.

MOBILITET

HÄR OCH NU

En av de stora utmaningarna med att effektivisera din verksamhet är att börja här och nu. Många projekt går i graven innan de ens har tagits i drift. Ofta beror det på att kraven har definierats i början av projektet, men ambitioner och omfattning på de krav som finns växer över projektets tid. Fler behov skall lösas och vävas in. Ofta börjar tillväxten redan under specifikationen och fortsätter under projektets gång. Till slut har omfattningen vuxit till en nivå som inte går att hantera på grund av komplexitet och kostnad, och många gånger läggs projektet ned.

 

På IMPROVE Technology arbetar vi efter principen att det skall vara enkelt att starta ett projekt, men desto viktigare är det att kontinuerligt kunna utveckla och förbättra projektet. Genom att isolera de problem och flaskhalsar som finns, och att välja en plattform som löser dagens behov men samtidigt inte stänger några dörrar för framtida utveckling, kan IMPROVE Technology se till att du som kund kan genomföra, utveckla och optimera dina projekt.

 

8800
Happy Customers
8800
Happy Customers