Hem

Vi stärker din verksamhet med operationell IT och teknik


MOBILITET

FUNKTIONALITET

INFRASTRUKTUR

Improve Technology erbjuder den tekniska plattformen för att göra befintliga system mobila och tillgängliga för alla användare i verksamheten. Samtidigt skapa enkla gränssnitt att arbeta i.

Genom att göra överordnade system tillgängliga eller kommunicerbara på distans för användare skapas förutsättningar till att registrering och verifiering görs i realtid. Resultatet blir att risken för administrationsfel minimeras samtidigt som uppgifter inte behöver stansas in efter avslutat arbetspass. 

En förutsättning för att kunna utföra en uppgift korrekt är att det finns möjlighet att registrera och leverera rätt uppgifter vid tidpunkten när arbetsmomentet utförs. Det måste även vara enkelt och logiskt att arbeta med verktygen, om så inte är fallet blir verktygen istället en belastning. Saknas data eller funktionalitet kan Improve Technology hjälpa till och komplettera med det.

Allt som görs i er verksamhet ingår i en kedja av operatörer, processer, system och infrastruktur. Som i alla kedjor är det den svagaste länken som avgör kedjans totala styrka. När det kommer till infrastruktur hjälper Improve Technology till med allt som har med utrustning att göra, från rekommendation och utvärdering av utrustning till leverans och installation i din verksamhet.

Utrustning

Improve Technology tillhandahåller produkter från många olika tillverkare. Det är viktigt att produkterna skall vara lämpliga och anpassade för tilltänkt användningsområde.


Det finns mycket att tänka på vid val av produkter, de skall tåla miljön, vara anpassade till specifikt arbetsmoment, fungera i befintlig infrastruktur, kommunicera med kopplade system och samtidigt ge rätt ergonomi för användare med vikt, storlek mm.


Vi hjälper er att välja och rekommenderar produkter efter samtal med er. 

Att skapa effektivitet med teknik

Att hitta skrivbords- eller teoretiskt funktionella lösningar är lätt, men kraven på funktionalitet i lösningen måste komma från verksamheten. Grundläggande är att man måste ha kontroll på sina processer och flöden först, veta var flaskhalsarna finns så man faktiskt vet vad som skall lösas.


Det finns alltid en verklighet som man måste förhålla sig till, befintlig IT-miljö, säkerhet, användarupplevelse och inte minst en budget. Vi har gått igenom detta många gånger och vet var farliga fallgropar och nyttiga genvägar finns.


Vi utgår från standardiserade produkter och system och skräddarsyr just din lösning utifrån dessa komponenter.


Vi stöttar dig i din process i att bli effektivare, från första tanken till implementerad lösning. 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera