Skip to main content

Bärbara datorer och truckdatorer

UTRUSTNING

TRUCKDATORER

Den här gruppen datorer har utvecklats för olika behov men används i många fall i samma applikationer, samt för att effektivisera lagerarbete och ta affärssystemet ut i verksamheten.

 

Grundbehovet som IMPROVEs kunder har är att kunna installera en stryktålig, fast monterad enhet som har en större skärm än vad gruppen handdatorer har. I många fall ska även externa utrustningar kopplas till datorn - skrivare, streckkodsläsare, vågar med mera, vilket ställer krav på kontakter på enheterna eller dockningsstationerna.

IMPROVE Technology hjälper dig att hitta rätt lösning för din verksamhet med stryktåliga tablets och truckdatorer från Datalogic, Handheld, Honeywell och Zebra.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ONLINE I DIN VERKSAMHET

Behovet att arbeta online ökar konstant och i grunden handlar det om att få med sig sina system ut i verksamhet.

IMPROVE Technology monterar datorer i truckar, på plockvagnar men hjälper även operatörer att hitta rätt tillbehör för att kunna bära med sig enheterna ut i verksamhet och att praktiskt kunna arbeta med dom där. Ofta kopplar vi annan utrustning till datorerna eller tablets t.ex. streckkodsläsare eller etikettskrivare.